1.Otvoreni ornitološki kontinentalni kup RH “Osijek 2017″