Skip to Content

Kriteriji ocjenjivanja kanarinaca stasa

kriterij ocjenjivanja kanarinaca stasa

Standardi i kriteriji ocjenjivanja ukrasnih ptica su podložni stalnim promjenama, a gotovo svake godine dolazi do priznavanja novih rasa i/ili mutacija ptica. Zbog toga stara izdanja standarda u određenim dijelovima postaju neupotrebljiva, te je potrebno stalno i što češće ažuriranje navedenih materijala.

Broj priznatih rasa kanarinaca stasa unazad 11 godina, od posljednjeg izdanja standarda, povećan je sa 24 na 31 rasu. Također je došlo do nekih, manjih ili većih, promjena standarda, ocjenskih stavki i kriterija ocjenjivanja i kod nekih postojećih „starih“ rasa. Stoga je bilo krajnje vrijeme za objavljivanje najnovijih materijala iz tog područja.

Prikupljeni i obrađeni materijal svih standarda i kriterija ocjenjivanja iz područja kanarinaca stasa je dosta obilan, te je dostatan za jednu posebnu knjigu-skriptu. Ona ima 150 stranice formata 235×165 mm, mekog je uveza, sa crtežima standarda svake rase.

Kriteriji ocjenjivanja kanarinaca stasa potrebni su ornitološkim sucima kod ocjenjivanja, pripravnicima za suce kod stažiranja, ali i svim uzgajateljima kanarinaca stasa prilikom pripreme i odabiranja ptica za izložbe.

Cijena knjige je 65,00 kn (poštarina uračunata).Može se naručiti preko Nove batude poštanskom uputnicom na adresi uredništva: Dražen Dokletal, Ivana Filipovića 27. 31 220 VišnjevacZa sve nejasnoće možete se javiti na mob. 098-693-024 ili na e-mail novabatuda@gmail.com i drazen.dokletal@gmal.com

 

  • ADRESA:

    Županijska 30

    HR 31000 Osijek

    Hrvatska

  • OIB: 47112286141

  • E-mail: info@ptice-osijek.com