Skip to Content

MOJ NAČIN UZGOJA ZIMOVKI

Kada se prvi snijeg počne otapati, a ispod njega izbija prvi podbijel  (Tussilago farfara) tada već počinju pripreme za uzgoj mojih zimovki. Nedugo nakon izbijanja podbjela, priroda se polako budi iz zimskog sna, na raznim vrstama drveća polako izbijaju prvi pupovi, a to je siguran znak da se zimovke moraju međusobno izabrati da bi počeo svadbeni pir.

U svojoj letarki imam nekoliko parova koje stavim zajedno da između sebe stvore parove, koji će započet reprodukciju. Mužjaci zimovke započinju udvaranje svojim damama sa kokosovim nitima i svojim lijepim pjevom, ne baš omiljen kod većine uzgajatelja, ali za mene jako simpatičnim.

Moram napomenuti, prema mojim iskustvima sa ovim za mene prelijepim pticama, nikada nemojte na silu sparivati ove ptice. Prisilno sparivanje može dovesti do toga da jedna zimovka usmrti drugu. Kada se zimovke same izaberu, mislim da je siguran 50 %-tni uspjeh dobivanja mladih.

Kada se parovi formiraju odvajam ih u parilice veličine 120x90x90 cm (da imam veći prostor stavio bi ih u parilice većih dimenzija). Tada im, uz sjemensku hranu, dodajem jako puno drača, a za vrijeme reprodukcije velike količine mišjakinje (Stelaria media) te nezaobilazni maslačak (Taraxacum officinale). Uz ovu prirodnu hranu dajem klijavu hranu za zimovke njemačke firme Blattner, koja je veoma važna za ptice. Međutim, sa njom treba biti jako oprezan, jer se u vrlo kratkom može pokvariti i otrovati ptice.

U sami kut parilice postavim gnijezdo, koje prije toga zamaskiram borovim grančicama, te drugim umjetnim cvijećem. Kada zimovka počne nositi kokosova vlakna prema gnijezdu, sigurno će uskoro početi nositi jaja, kojih obično bude pet. obično zalegne nakon što snese treće jaje, a inkubacija jaja traje punih 13 dana. Za vrijeme ležanja na jajima ženku hrani mužjak.

 

mlade zimovke u gnijezdu

Nakon valjanja mladih roditelji su izuzetno brižni i odmah ih počnu hraniti, te čistiti gnijezdo. Obvezno u to vrijeme dajem puno malih sitnih pužića, koje zimovke obožavaju, prvenstveno zbog mesa (bjelančevine) ali i kućica (zbog kalcija). Dodajem klijavo sjemenje koje miješam sa mekom hranom za šumske ptice (Quiko), dok u meku hranu dodajem spirolinu. Treba davati što je više prirodne hrane, uglavnom drače, borovice, razne vrste radića, razne divlje salate, voće, jabuke itd. Moram napomenuti da  zimovke  obožavaju male pauke koje im možete slobodno dati.

Mlada zimovka pred napuštanje gnijezda

Za vrijeme podizanja mladih ne treba dirati gnijezdo, jer u većini slučajeva ženka zna ostaviti mlade, a što dovodi do  njihovo uginuća. Kada mlade zimovke napune 4 ili 5 dana starosti vade se oprezno iz gnijezda, te se prstenuju. Prsten se mora zamaskirati jer ženka prilikom čišćenja gnijezda zna mlade izbacit, a ako se to ne vidi na vrijeme dolazi do njihovog uginuća.

Kada ptići odrastu dolazi vrijeme napuštanja gnijezda. Još neko vrijeme će oba roditelja brinuti o mladima, a tada ženkica ponovo počne plesti gnijezdo. Tada se još neko vrijeme otac brine za mlade, a i oni polako počinju jest sami.

Mlada zimovka već sama jede

 

Osamostaljeni mladi

Moram napomenuti da je vrlo važno  voditi računa o higijeni, te o redovnom čišćenju pojilica, hranilica, prečkica gdje ptice stoje itd.

Poznato je da zimovke znaju imati probleme sa dišnim organima. Međutim, postoji jedan odličan lijek za suzbijanje te bolesti i to u roku od 24 sata, a zove se NEOTARDOCILLINA. Lijek se može nabaviti u Njemačkoj i Italiji.

zimovke u prirodi

 PREHRANA

Za svoje zimovke koristim specijalnu mješavinu njemačke firme Blattner. Ovu mješavinu koristim već dugi niz godina, i pokazala se odlično. To je vrhunska kvaliteta sjemena, pravilno izbalansirana i, što je najvažnije, nije tretirana nikakvim zaštitnim sredstvima, tako da ptice tijekom cijele godine budu zdrave. Također bi skrenuo pozornost na mješavinu za klijanje za zimovke, iste firme. Ona ima veliku klijavost, a u vrijeme parenja zimovki mora biti prisutna u ishrani. Osim toga, kod zimovki stalno mora biti prisutan grit, sipina kost, te drveni ugalj, koji služi za čišćenja organizma.

Nabrojat ću nekoliko biljaka koje su od velike važnosti za zimovke i njihov uspješan uzgoj: podbjel, maslačak, mišjakinja, divlja salata, kiselica, krvara, kostriš dragušac, oranj, gorušica, kozja brada, šćir, volujak, pelin, omaklina, pastirska torbica, loboda, dimak, heljda, končara, rigača, prženica, jastrebljak, potočnica, pupoljka, vlasnjača, jarebika, medunika, pjegava kopriva dvoredac i sporiš.

 

Milan Buneta

NOVA BATUDA br. 1 (56), veljača 2010.

  • ADRESA:

    Županijska 30

    HR 31000 Osijek

    Hrvatska

  • OIB: 47112286141

  • E-mail: info@ptice-osijek.com