Skip to Content

MUTACIJE GOULDOVIH AMADINA (II)

Treća podjela gouldovih amadina je, po meni, najzanimljivija i najkompliciranija. Dugo mi je trebalo dok nisam shvatio fenotipske razlike između određenih mutacija gouldica (npr. fenotipska razlika pastelnozelenih ptica žutih leđa jednostrukog i dvostrukog faktora). Čak sam bio prisiljen poslati e-mailove sa konkretnim pitanjima na veliki broj adresa (njih 30-tak), a onda razočarenje. Odgovor sam dobio samo sa dvije adrese (prvi i najkonkretniji odgovor od gđe. Laraine – www.ladygouldianfinch.com). No da ne duljim krenuo bih sa podjelom.

PODIJELA PO BOJI LEĐA

Po boji leđa dijelimo ih na:

Ženke se javljaju u 4 boje leđa: ZELENA, ŽUTA, PLAVA i SREBRNA.

Mužjaci se javljaju u 6 boja leđa: ZELENA, ŽUTA, PASTELNOZELENA, PLAVA, PASTELNOPLAVA i SREBRNA.

Također nalazimo još niz „novih“ mutacija koje su priznate ili koje su u postupku priznavanja (RASVIJETLJENA /dilute/, MORSKOZELENA, CRNOPLAVA, PLAVA PRSA, ŠARENA /pied/ i dr.) koje ću obraditi u nekom idućem tekstu.

ZELENA LEĐA – Zelena boja leđa je spolno vezano svojstvo koje je nepotpuno dominantno žutoj boji leđa (također spolno vezano svojstvo). Zelena boja također je dominantna plavoj boji leđa (koja je autosomno svojstvo).

Kako se radi o spolno vezanom svojstvu, mužjaci zelenih leđa mogu biti dvostrukog faktora (DF) ili jednostrukog faktora (JF) (imati će gen za zelenu boju leđa i gen za žutu boju leđa). Ženke mogu biti samo jednostrukog faktora (JF). Zelena boja leđa javlja se u kombinaciji sa svim bojama glava i bojama prsa.

Standardni mužjaci travnatozelenih leđa imati će intenzivnu crvenu, crnu ili narančastu glavu koja je obrubljena tankom crnom linijom. Iza te crne linije nalazi se traka svijetloplave boje koja prelazi u svijetlozelenu boju. Grlo je crne boje ispod kojeg se nalazi svijetloplava traka koja se proteže oko maske ptice. Prsa mogu biti intenzivno ljubičaste, blijedoljubičaste ili bijele boje. Trbuh ptice je jasno ograničen intenzivnom žutom bojom koja gubi intenzitet prema repu. Nadrepno perje je plave do svijetlo plave boje, a sam rep je crne boje.

Zelena Leđa klasični

Zelena leđa bijela prsa

ŽUTA LEĐA (u literaturi često nalazimo za ptice sa žutim leđima i naziv pastel zeleni SF /single factor = jednostruki faktor/ ili DF faktor) – Žuta boja leđa je spolno vezano svojstvo. Žuta boja je dominantna plavoj boji (koja je autosomno svojstvo). Kako je žuta boja leđa spolno vezano svojstvo, mužjaci žutih leđa mogu biti dvostrukog faktora (DF) ili jednostrukog faktora (JF) (ptice će imati gen za žutu i gen za zelenu boju leđa ptice). Ženke mogu biti samo jednostrukog faktora (JF) i one će uvijek biti žutih leđa.

Kod ptica jednostrukog faktora JF boja leđa će biti žute boje sa zelenim odsjajem čiji intenzitet može varirati. Takve ptice imati će i svijetloplavu traku oko vrata i glave. Zanimljivo je napomenuti da se kod ptica žutih leđa crna boja glave suzbija te se manifestira kao bijela odnosno sivkastobijela boja glave.

Crvenoglavi mužjak bijelih prsiju i SF žutih leđa

Ženka žutih leđa (JF), crvene glave i bijelih prsiju

Mužjaci dvostrukog faktora – DF imaju žuta leđa bez obzira na boju glave ili prsiju, no radi se o limunžutoj boji leđa, te se svijetloplava traka oko vrata odnosno glave manifestira kao bijela odnosno sivobijela traka. Jedan takav primjer narančastoglavog mužjaka sa ljubičastim prsima žutih leđa DF možemo vidjeti na slijedećoj fotografiji:

Narančastoglavi mužjak sa ljubičastim prsima žutih leđa (DF)

PASTELNOZELENA LEĐA – Ovo je fenomen kod kojeg mužjaci imaju svijetlozelenu boju leđa, ljubičasta prsa, te im maska nije obrubljena crnom tankom crtom. Naglašavam da se ovaj fenomen isključivo javlja kod mužjaka uz uvjet da imaju ljubičasta prsa. Također treba reći da žuti gen suzbija manifestaciju crne boje, pa će se kod mužjaka crne glave pojaviti sivkasta boja glave. Treba reći da ženke ne mogu biti pastelnozelene.

Mnogi ovu mutaciju miješaju sa RASVIJETLJENOM (dilute) mutacijom. Osnovna razlika je da u rasvijetljenoj mutaciji ptići, kada se izlegnu, imaju crvene oči. Osim toga, rasvijetljena se mutacija nalazi kod svih boja prsiju.

Pastelnozeleni (JF) mužjak sa ljubičastim prsima crvene glave

PLAVA LEĐA – Plava boja leđa je autosomno recesivno svojstvo, tako da i mužjaci i ženke mogu biti dvostrukog (DF) i jednostrukog (JF) faktora (ptice sa JF faktorom biti će po fenotipu zelene ili žute, no biti će nositelji plave boje). Plava boja će se manifestirati kada ptica nosi „zeleni“ spolni kromosom uz DF plave boje leđa. Ova boja leđa moguća je u kombinaciji sa svim bojama glave i prsiju, međutim plavi geni potiskuju izražavanje crvene i žute boje. Crvena i žuta glava je izražena kroz zagasitu kremastu boju glave, dok će žuta boja na trbuhu biti manifestirana kroz zagasitu bež boju.

Crvenoglava ženka ljubičastih prsiju i plavih leđa

Crvenoglavi mužjak ljubičastih prsiju i plavih leđa

PASTELNOPLAVA LEĐA – Ovo je fenomen kod kojeg se pojavljuje kombinacija – mužjaci svijetloplavih leđa i ljubičastih prsiju. To su prekrasne ptice sa lijepom svijetloplavom bojom leđa. Kod ovih ptica, također, žuti gen sprječava manifestaciju crne boje, a zeleni utječe na žuti, pa će se inače crna boja manifestirati kao siva. Isto tako će plavi geni spriječiti manifestaciju crvene ili žute boje, tako da će mužjaci crvene ili žute glave imati kremastu boju glave. Ljubičasta boja prsa je nepromijenjena. Naglašavam da pasteli mogu biti samo mužjaci. Pastelna boja se nikada neće pojaviti kod mužjaka sa bijelim prsima.

SREBRNA LEĐA  (plavi gould pastel – po engleskoj literaturi) – Kombinacija „žutog“ i „zelenog“ spolno vezanog kromosoma i DF za plavu boju leđa daje nam ovu izuzetno zanimljivu kombinaciju. Ptice mogu biti jednostrukog faktora (JF) i dvostrukog faktora (DF).

SREBRNA LEĐA JF – prepoznajemo po boji leđa koja će biti prekrasne srebrnosive boje. Uistinu se radi o zanimljivoj i atraktivnoj boji.

Budući da žuti gen sprječava manifestaciju crne boje, a zeleni utječe na žuti, inače crna boja će se manifestirati kao mat bijela. Isto tako će plavi geni spriječiti manifestaciju crvene ili žute boje, tako da će se ona manifestirati kao kremasta, odnosno sivkastobijela (bež) boja.

Crvenoglava ženka ljubičastih prsiju i srebrnih leđa

SREBRNA LEĐA DF – Kod ove kombinacije je „žuti“ spolni kromosom u kombinaciji sa genima plave boje leđa – dakle ptica je genetski žutih leđa u kojoj se dogodila interakcija sa genima plave boje, te će fenotipski biti srebrnobijele boje. Budući da žuti geni poništavaju crnu obojenost, a plavi geni uzrokuju izostanak crvene ili žute boje, cijelo tijelo ptice će biti bijelo-srebrno ili mat bijelo. Ptice crvene ili žute glave imati će krem boju glave, a ptice crne glave imati će bijelu glavu. Boja prsiju se ne mijenja.

 

Tekst i fotografije: Danijel Žanić

NOVA BATUDA br. 4 (59), rujan 2010.

  • ADRESA:

    Županijska 30

    HR 31000 Osijek

    Hrvatska

  • OIB: 47112286141

  • E-mail: info@ptice-osijek.com