Skip to Content

P R A V I L N I K O USTANOVLJAVANJU I DODJELI PRIZNANJA , ZA ZASLUGE NA ZAŠTITI I UZGOJU PTICA, USPJEŠNO ORGANIZIRANJE I POMOĆ U RADU DRUŠTVA, I OSTVARENE NATJECATELJSKE REZULTATE ČLANOVA

P R A V I L N I K

O USTANOVLJAVANJU I DODJELI PRIZNANJA , ZA ZASLUGE NA ZAŠTITI I UZGOJU PTICA, USPJEŠNO ORGANIZIRANJE I POMOĆ U RADU DRUŠTVA, I OSTVARENE NATJECATELJSKE REZULTATE ČLANOVA

 

Članak 1.

             Društvo za uzgoj i zaštitu ptica pjevica Osijek ( u nastavku Društvo ) za zasluge na zaštiti i uzgoju ptica, naručito zalaganje i pomoć u radu Društva, te za ostvarene natjecateljske rezultate ustanovljava:

 1. STATUS POČASNOG ČLANA DRUŠTVA
 2. NAGRADU DRUŠTVA – PRIZNANJE SA ZELENOM VRPCOM
 3. PRIJELAZNI POKAL NAJUSPJEŠNIJEM NATJECATELJU (ČLANU DRUŠTVA )

 

Članak 2.

            NAGRADE (pod 1. iz Čl.1) i PRIZNANJE (pod 2. iz Čl.1) mogu se dodijeliti članovima Društva, te drugim pravnim i fizičkim osobama koje su se isticale u djelima na razvoju i unapređenju rada Društva, na zaštiti i skrbi o pticama  u prirodi kao dijela prirodnog bogatstva i dijela zdrave čovjekove okoline.Status počasnog člana društva dodijelit će se automatizmom svakom članu društva sa navršenih 65 godina života,ako isti u trenutku dodijele ima 20 godina neprekidnog članstva u društvu.Status počasnog člana društva donosi nosiocu oslobađanje od plačanja godišnje članarine.

PRIJELAZNI POKAL (pod 3. iz Čl.1) dodjeljuje se svake godine najuspješnijem natjecatelju (članu Društva).

 

Članak 3.

             STATUS (pod 1. iz Čl.1) dodjeljuje Skupština Društva na temelju obrazloženog prijedloga Upravnog  odbora Društva.

PRIZNANJE (pod 2. iz Čl.1) dodjeljuje Skupština Društva na temelju obrazloženog prijedloga Upravnog odbora Društva.

PRIJELAZNI POKAL (pod 3. iz Čl.1) dodjeljuje Skupština Društva na temelju prijedloga Upravnog odbora Društva utemeljenom na broju bodova osvojenih prema odrednicama dodatka ovog Pravilnika.

Članak 4.

            Na obrazac za STATUS (pod 1. iz Čl.1) i PRIZNANJE (pod 2. iz Čl.1) upisuje se pored naziva ili imena i kratak prigodni tekst kao obrazloženje.

Članak 5.

            Na PRIJELAZNI POKAL (pod 3. iz Čl.1) urezati će se kronološkim redom imena svih dobitnika pokala.

Kad natjecatelj (član Društva) tri puta zaredom osvoji pokal, on prelazi u njegovo trajno vlasništvo. Na novom Pokalu mora se postaviti nova pločica sa svim osvajateljima istog redom od ustanovljavanja pokala.

Članak 6.

            Status ,priznanje i pokal dodjeljuju se u pravilu, dobitnicima na redovnoj godišnjoj Skupštini udruge, a uručuje ih, u pravilu, predsjednik Društva.

Članak 7.

            Financijska sredstva za tiskanje obrazaca o STATUSU POČASNOG ČLANA i PRIZNANJA SA ZELENOM VRPCOM, te za kupovinu PRIJELAZNOG POKALA (kao i urezivanje imena), osiguravaju se financijskim planom Društva.

Članak 8.

            Dobitniku PRIJELAZNOG POKALA se također, istovremeno, uručuje i umanjenica pokala s urezanim imenom i godinom osvajanja, uz istovjetan tekst kao i na originalu prijelaznog pokala : Najuspješnijem natjecatelju Društva za uzgoj i zaštitu ptica pjevica Osijek , (za godina osvajanja te ime  i prezime  dobitnika).

Članak 9.

            Dobitnici PRIZNANJA Društva (pod 1., 2., 3 iz čl. 1) upisuju se kronološkim redom u knjigu priznanja Društva , odvojeno pod 1., pod 2. i pod 3.

Članak 10.

            Na temelju čl.3. Pravilnika utvrđuju se sljedeća mjerila za dodjelu bodova natjecateljima (članovima Društva ) :

1.  sudjelovanje na natjecanjima:

a)      Izložbe ptica na kojima sudjeluju 3 ili više udruga sa min. 3 izlagatelja

b)      Izložbe ptica koje ne ispunjavaju navedene kriterije iz točke  a).

c)      Specijalizirane izložbe ptica

d)     Međunarodne izložbe ptica na kojima sudjeluje min. tri zemlje sa po min. tri  izlagatelja

e)      Državno prvenstvo

f)       Svjetsko prvenstvo

2.  broj ptica na natjecanjima

3.  postignuti rezultati

Članak 11.

            Za sudjelovanje na natjecanjima dodjeljuje se određeni broj bodova za izložbe gore navedene pod slovom :

a)    100  bodova

b)    100  bodova

c)     200 bodova

d)     300 bodova

e)     400  bodova

f)     600  bodova

 

Članak 12.

            Za broj ptica na natjecanjima dodjeljuje se bodova:

1. za svaku pticu pod a) i b)     2 boda

2. za svaku pticu pod c)           3 boda

3. za svaku pticu pod  d)          4 boda

4. za svaku pticu pod  e)          8 bodova

5. za svaku pticu pod  f)         20 bodova

Bodovi iz ovog članka ne dodjeljuju se za ptice ocijenjene sa manje od 80 bodova.

 

Članak 13.

            Za postignute rezultate na natjecanjima dodjeljuje se sljedeči broj bodova kako slijedi :

 1. Natjecanja pod A i B

a) za osvojeno III mjesto                                                                  20

b) za osvojeno II mjesto                                                                   40

c) za osvojeno I mjesto                                                                     60

 

2.   Natjecanja pod  C

a) za osvojeno III mjesto                                                                  30

b) za osvojeno II mjesto                                                                   60

c) za osvojeno I mjesto                                                                     90

 

3.   Natjecanja pod D

a) za osvojeno III mjesto                                                                  40

b) za osvojeno II mjesto                                                                   80

c) za osvojeno I mjesto                                                                   120

4.   Državno prvenstvo pod E

a) za osvojeno III mjesto                                                                  80

b) za osvojeno II mjesto                                                                  160

c) za osvojeno I mjesto                                                                   240

 

5.   Svjetsko prvenstvo pod  F

a) za osvojeno III mjesto                                                                800

b) za osvojeno II mjesto                                                                 1600

c) za osvojeno I mjesto                                                                  2400

 

Gore navedeni bodovi se odnose na osvojena mjesta u pojedinačnoj konkurenciji a za osvojena mjesta u kolekcijama bodovi se udvostručuju

 

Članak 14.

      Bodovanje natjecatelja provest će natjecateljsko povjerenstvo isključivo na temelju ovjerenih ocjenskih lista  od sudaca ZOSH ili OMJ (ili na temelju zvaničnog kataloga natjecanja na kojemu su sudili suci ZOSH ili OMJ) i o rezultatima pismeno izvješće Skupštini Društva u pravilu podnosi tajnik

Članak 15.

      U slučaju da 2 (dva) ili više natjecatelja imaju isti broj bodova, u prednosti je natjecatelj koji je osvojio više bodova na višem rangu natjecanja .

Članak 16.

Ovaj  Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na godišnjoj skupštini Društva za uzgoj i zaštitu ptica pjevica Osijek .

U Osijeku, 27.03.2010. god.

 

Predsjednik udruge:

Zlatko Đurić

 

 • ADRESA:

  Županijska 30

  HR 31000 Osijek

  Hrvatska

 • OIB: 47112286141

 • E-mail: info@ptice-osijek.com