Skip to Content

PLODNOST HIBRIDA / MIJEŠANJE VRSTA

Neka ukrštanja ptica unutar roda Carduelis, kako međusobno, tako i sa kanarincima – rod Serinus, daju plodne hibride koji su itekako upotrebljivi u daljnjoj selekciji melaninskih kanarinaca boje. Posljednjih godina to je novi trend u kanarikulturi, koji najviše forsiraju Španjolci. Već smo vidjeli kako je razrijeđena mutacija magelanskih i venecuelskih čižaka iskorištena da putem hibridizacije bude unesena na kanarince, te je tako dobivena najnovija mutacija kanarinaca boje – mramorasta (jaspe), koja je već na dobrom putu da bude službeno priznata.

Carduelis xantogaster mužjak korišten u navedenim hibridizacijama

U ovom članku žarište razmatranja biti će vrste  ptice koje međusobnim ukrštanjima daju plodne hibride, te ono što je još važnije, plodne hibride i sa kanarincima. To su prije svega neke vrste južnoameričkih čižaka, koje pri međusobnom parenju daju plodne hibride, a ako se ti hibridi pare sa kanarincima, u nekom postotku, zavisno od vrste, bude i plodnih hibrida. I europski čižak (Carduelis spinus) sa nekim od ovih južnoameričkih čižaka daje plodne hibride. To je već iskorišteno da se preko njih, gdje se izvorno javila razrijeđena mutacija, ona hibridizacijom prenese na više vrsti južnoameričkih čižaka, direktno ili pak indirektno, ukrštanjem jedne vrste južnoameričkih čižaka, kod koje je fiksirana razrijeđena mutacija, sa drugom na koju se ona želi prenijeti, naravno ako su im hibridi plodni.

Otac hibrid C. xantogaster x bolivijski čižak, a majka zelena kanarinka

Još jedna europska vrsta – žutarica (Serinus serinus) – pri ukrštanju sa kanarincima daje u nekom postotku plodne hibride. To se koristi da se neke mutacije kanarinaca povratnim parenjima vrate na samu žutaricu (satenska, izabelna, smeđa). Sve ovo izgleda dosta komplicirano, a pogotovo u slučaju kada  plodne hibride dobivene iz ukrštanja dvije vrste južnoameričkih čižaka, ukrštamo su sa nekom trećom vrstom južnoameričkih čižaka i dobivamo tzv. plodne trihibride, koje koristimo za poboljšanja i neke novine koje se putem njih postižu kod melaninskih kanarinaca. Međutim, o tom drugom prilikom.

R3 C. xantogaster x kanarinka normalna melaninska crna žuta mozaička

Leđa hibrida F1 venecuelski čižak x kanarinka normalna melaninska crna crvena mozaična

Hibridi ptica mogu biti neplodni, djelomično plodni i plodni. To zavisi od genetske bliskosti, odnosno broja kromosoma vrsta koje se mogu križati i uopće dati hibride. Uzroci neplodnosti hibridnih ptica su nemogućnost formiranja zigota zbog razlike u broju kromosoma ukrštenih vrsta i kombinacije gena koja nije kompatibilna, ali i zbog takvog pH muškog sjemena koji nije odgovarajući za jajovod ženke sa kojom se pari, te zato nema oplodnje. Uočeno je da su muški hibridi plodni u mnogo većem od ženskih hibrida. To općenito važi za razne kombinacije hibridizacije.

Nekada muški hibridi nisu plodni u prvoj sezoni parenja, ali to budu kada postanu stariji. Razlog je jer se gonade (organi za oplodnju) kod njih razvijaju sporije nego je to slučaj kod čiste vrste.

Trihibrid – C. xantogaster x magelanski čižak x venecuelski čižak

Venecuelski čižak x kanarinka melaninska bijela

Dati ću neke kombinacije parenja ptica različitih vrsta roda Carduelis i Serinus koje daju plodne hibride, međusobno i sa kanarincima, a tako dobiveni hibridi se mogu upotrijebiti u selekciji kanarinaca. Podatke o ovome objavili su Španjolci (D. G. Cabrera Amat, Rafael Cuevas, Martines Enrique, Gomes Merino), koji i najviše rade ovakva ukrštanja i pomoću njih unose inovacije kod kanarinaca boje.

- Bolivijski crni čižak (Carduelis atrata) x venecuelski čižak (Cardulis cucullata) i obrnuto daju 100% plodne hibride, mužjake i ženke

- Bolivijski crni čižak x čižak žutih grudi (Carduelis xantogastra) i obrnuto daju 100% plodne hibridne mužjake i u maloj mjeri plodne ženke

- Bolivijski crni čižak x magelanski čižak (Carduelis magellanicus) i obrnuto daju 100% plodne mužjake i 90% plodne ženke

- Bolivojski crni čižak x čižak crnih grudi (Carduelis notata) i obrnuto daju 100% plodne mužjake i u maloj mjeri plodne ženke

- Bolivijski crni čižak x europski čižak (Carduelis spinus) i obrnuto daju 100% plodne mužjake i 50% plodnih ženki

- Bolivijski crni čižak x kanarinac i obrnuto daju gotovo sterilne mužjake, jer je plodnih samo 8-10% i 100% neplodne ženke

- Venecuelski čižak x magelanski čižak i obrnuto daju 90% plodnih mužjaka i 80% plodnih ženki

- Venecuelski čižak x čižak žutih grudi i obrnuto daju 100% plodne mužjake i 90% plodnih ženskih hibrida

- Venecuelski čižak x kanarinac i obrnuto daju 50% plodnih mužjaka i potpuno neplodne ženke

- Magelanski čižak x čižak žutih grudi i obrnuto daju 100% plodne hibride bez obzira na spol

- Magelanski čižak x europski čižak i obrnuto daju u maloj mjeri plodne hibride

- Kanarinac  x čižak žutih grudi i obrnuto daju 50% plodnih muških hibrida i potpuno neplodne ženke

- Kanarinac x magelanski čižak i obrnuto daju samo 20% plodnih mužjaka i neplodne ženke

- Kanarinac x žutarica (Serinus serinus) i obrnuto daju 100% plodnih muških hibrida i svega 10% plodnih ženki

- Venecuelski čižak x žutarica i obrnuto daju 50% plodnih mužjaka i neplodne ženke

 

                                                 Nebojša Antanasijević

NOVA BATUDA br. 1 (56), veljača 2010.

  • ADRESA:

    Županijska 30

    HR 31000 Osijek

    Hrvatska

  • OIB: 47112286141

  • E-mail: info@ptice-osijek.com