Skip to Content

Prezentacija Državnog prvenstva 2014 i hrane na sastanku

Na zadnjem radnom sastanku ugostili smo članove Društva za uzgoj i zaštitu ptica Novska.

I. Josipović,S.Popović,M.Josipović i D.Dokletal

I. Josipović,S.Popović,M.Josipović i D.Dokletal

Matija Josipović je prezenitrao dosadašnje pripreme za Državno ocjenjivanje ptica što
će se održati u Novskoj. U istoj ulici će biti Državno, ptičarska
zabava(cijena 80,00 kn,komplet obrok) i spavanje po cijeni 100,00
kn. Sve na razdaljini 1 km. Ivica Jospiović je prezentirao hranu od
jedne tvrtke, a članovi su zainteresirano gledali kvalitet ali i
ponuđenu cijenu. Na sastanku se dijelilo prstenje iz prve ture. Bilo je
obavijesti o nadolazećim izložbama ptica.

Prezentacija hrane za ptice

Prezentacija hrane za ptice

Članovi Društva komentiraju kvalitet i cijenu hrane

Članovi Društva komentiraju kvalitet i cijenu hrane

  • ADRESA:

    Županijska 30

    HR 31000 Osijek

    Hrvatska

  • OIB: 47112286141

  • E-mail: info@ptice-osijek.com