PREDSJEDNIK DRUŠTVA

IVICA BOŠKOVIĆ

TAJNIK

TOMISLAV GERNHARDT, rođen sam u Osijeku 12.07.1973 god. Dugogodišnji sam ljubitelj i uzgajivač ptica. Član sam upravnog odbora Društva za zaštitu i uzgoj ptica pjevica Osijek te obnašam dužnost tajnika društva od  16. 03. 2013.godine. Trudit ću se zajedno sa drugim  uzgajivačima i ljubiteljima ptica na promicanju i uzdizanju ovog plemenitog hobija i da takvim tempom nastavimo i u budućnosti.

Tomislav Gernhardt

Tomislav Gernhardt

 

BLAGAJNIK

DRAŽEN DOKLETAL,

Uzgojem ptica bavim se od ranog djetinjstva što sam naslijedio od oca Ivana, a uzgojem papagaja počeo sam se baviti 1985. Član sam Društva za zaštitu i uzgoj ptica pjevica Osijek od 1993. godine, od kada aktivno sudjeluje na takmičenjima u zemlji i inozemstvu. Od te godine obnašam dužnost blagajnika u Osječkoj udruzi.  Kako je 2000. godine osnovan Savez ornitoloških udruga Slavonije i Baranje obnašam dužnost predsjednika, te sam ujedno i član Upravnog odbora Hrvatskog ornitološkog saveza.Trenutno se bavim uzgojem malih, srednjih i velikih papagaja, te egzota.

Dražen Dokletal

 

GLASNOGOVORNIK DRUŠTVA

MILAN KRAMER,

Rođen sam 12. 01.1956. godine u Osijeku. Član sam Društva za zaštitu i uzgoj ptica pjevica od 1976 god. Jedno vrijeme sam bio i tajnik društva. Uvijek mi je bila želja bastardiranje, tako da sam se zainatio da ću uzgajati vrabce, te ih križati sa kanarincima i dobiti bastarde. Trenutno držim vrabce, za koje imam dozvolu. A zašto sam se prihvatio uloge, glasnogovornika društva. Iz jednostavnog razloga, što od 1990. godine pišem za novine, pisao sam za“Glas slavonije“, reviju „ZOV“, časopis „Nova Zemlja“,  trenutno pišem za „Agroglas“. Tako da znam kako treba komunicirati sa novinarima. Jer u novinarstvu postoji pet pravila: tko, gdje, kada, kako i zašto. A to se uvijek istakne u informaciji koja se dostavlja medijima.

Milan Kramer

Milan Kramer

 

EKONOM

ŽELJKO HALAUŠ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

IVAN IVEZIĆ